Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999)

1. Rekisterin pitäjä
Suomen Siivousauditointi OyAsemieskatu 14 96100 ROVANIEMI Y-tunnus: 2975743-7

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kaisa Sandberg 044 237 8383 info@siivousauditointi.fi
Asemieskatu 14 96100 ROVANIEMI
3. Rekisterin nimi
Suomen Siivousauditointi Oy asiakas- ja sidosryhmärekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Tapahtumien ja ajankohtaisten asioiden tiedotus ja markkinointi, yhteydenpito asiakas- ja sidosryhmiin, palveluiden kehittäminen sekä kutsut avajaisiin ja tapahtumiin.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• nimi
• titteli
• yhteystiedot
• käyttötarkoitusryhmittely (mm. yhteistyökumppanit, asiakkaat ja muut sidosryhmät)
• käyttötarkoitusta ohjaava profilointi (mm. sidosryhmä, toimiala)
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kertyy omassa toiminnassa mukana olevilta sidosryhmiltä ja suoraan asiakkailta.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Suomen Siivousauditointi Oy:n ulkopuolelle.
8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee katsomaan ja käyttämään vain sii-hen oikeutettu yrityksen työntekijä. Tietojärjestelmään pääsee vain yrityksen myöntämällä käyttäjätunnuksella ja sa-lasanalla.
Rekisterin teknisestä suojauksesta vastaa sähköisen palvelun toimittaja.
10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja virheen korjauspyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle.
11. Muut mahdolliset oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”. Kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan rekisterinpitäjälle.”


Verkkosivun käyttöehdot

Käyttöehdot

Tämän verkkosivuston (siivousauditointi.fi) tarkoitus on esitellä Suomen Siivousauditointi Oy:n toimintaa sekä palvella yrityksen asiakkaita ja yrityksestä sekä sen markkinoinnista kiinnostuneita. Seuraamme sivuston liikennettä ja käyttöä sivuston jatkokehitystä ja käyttäjäkokemuksen parantamista varten.
Jos et hyväksy yllä kuvattua käyttötarkoitusta, älä enää jatka sivuston käyttöä. 

Tekijänoikeus ja Copyright


Kaikki näillä verkkosivulla esitetyt sisällöt ovat tekijänoikeuslakien alaisia. Sivuilla esiintyvää tekstiä, kuvia, grafiikkaa tai videoita ei saa jäljentää, muokata, välittää edelleen tai julkaista kokonaisuudessaan tai osittain missään muodossa tai tarkoituksessa ilman Suomen Siivousauditointi Oy:n kirjallista hyväksyntää.

Evästeiden käyttö


Verkkosivusto siivousauditointi.fi saattaa asettaa evästeitä tietokoneellesi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joiden avulla tunnistamme internetselaimesi siirtyessäsi sivulta toiselle. Evästeisiin ei tallenneta henkilötietoja.
Tietoyhteiskuntakaaren 205 § mukaisesti evästeiden tallentamiseen tulee olla käyttäjän suostumus. Katsomme suostumuksen annetuksi, mikäli selaimen asetuksissa on sallittu evästeiden asettaminen. Evästeistä kieltäytyminen saattaa heikentää sivuston käyttöä tai aiheuttaa sivuston muuttumisen kokonaan tai osittain toimimattomaksi.
Käytämme evästeitä kävijöiden analysointiin ja seuraamiseen verkkosivujemme sisällä. Lisäksi käytämme evästeitä kohdentaaksemme sivuilla kävijöille mainontaa heidän vieraillessaan muilla verkkosivuilla (nk. kohdennusevästeet).
Katso lisätietoja evästeistä Viestintäviraston sivulta: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/eva steet.html

Call Now ButtonSoita !